+42 633 53 73

Zastosowanie

Zastosowanie płynów i środków konserwujących ZERUST®/EXCOR®

Zadaniem preparatów konserwujących ZERUST®/EXCOR® jest czasowa ochrona powierzchni narażonej na działanie procesów korozyjnych. Środki konserwujące takie jak oleje, smary lub płyny na bazie wody znajdują zastosowanie w następujących przypadkach:

  1. Zwiększenie efektywności ochrony antykorozyjnej przy stosowaniu standardowych metod takich jak torebki oraz worki VCI ZERUST®/EXCOR®
  2. Proces produkcyjny nie jest kontrolowany w sposób wystarczająco pod kątem chemicznym.
  3. Pakowanie, składowanie bądź użytkowanie części bez dodatkowej ochrony w postaci worków antykorozyjnych VCI.
  4. Części lub maszyny wielkogabarytowe narażone są na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV.

Zastosowanie dodatkowej ochrony, np. w postaci folii antykorozyjnej VCI ZERUST®/EXCOR® oraz pochłaniaczy wilgoci, może wydłużyć czas konserwacji elementów nawet do 5 lat. W przypadku dłuższego okresu składowania, zalecamy kontaktować się z inżynierami ZERUST®/EXCOR®, którzy na podstawie analiz laboratoryjnych i badań empirycznych dobiorą odpowiednią formę zabezpieczenia antykorozyjnego.

Company Board of Member

Wał korbowy zabezpieczony olejem antykorozyjnych Axxanol33, zapakowany w folię antykorozyjną ZERUST®/EXCOR® Valeno. W transporcie morskim ochrona antykorozyjna jest zapewniona do 5 lat.

Procesy obróbki metali prowadzone są w obecności wielu rodzajów środków chemicznych. Powierzchnia metalu często poddawana jest procesowi obróbki mechanicznej, który pozbawia jej pierwotnej warstwy tlenków, czyniąc ją bardzo podatną na korozję, nawet w warunkach niskiej wilgotności. Powstawaniu ognisk korozji można zapobiec już na etapie produkcyjnym, wówczas rekomenduje się zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci np. płynnego roztworu Axxatec80. Dodatkowa powłoka antykorozyjna neutralizuje czynnik chemiczny, który pozostał na powierzchni metalu w wyniku poprzedniego procesu, dodatkowo dostarcza powłokę ochronną bezpośrednio po obróbce mechanicznej. Zastosowane środki konserwujące charakteryzują się czystą i nie pozostawiającą śladów powierzchnią, której nie trzeba usuwać przed kolejnym etapem produkcyjnym.

Czas pomiędzy produkcją, a procesem pakowania, w którym detale pozostają niezabezpieczone, może powodować powstawanie ognisk korozyjnych, które będą się rozwijać pomimo zastosowania folii ochronnej VCI (wyżej opisana sytuacja może mieć miejsce gdy wyprodukowane elementy pozostają na polach odkładczych, lub są transportowane do innego miejsca, gdzie pakowanie w folię antykorozyjną VCI następuje dopiero po kilku godzinach). W takich wypadkach, rekomendowane jest użycie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastosowania np. oleju antykorozyjnego Axxanol 33.

Nanoszenie produktu metodą natryskową, nie wywołuje konieczności stosowania dodatkowych urządzeń oraz wydłużania procesu produkcyjnego. Operator odpowiedzialny za pakowanie elementów jest w stanie zabezpieczyć powierzchnię w przeciągu kilku sekund przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia. W ten sposób „wstępnie” zabezpieczone elementy mogą być zapakowane do dalszego transportu w worki antykorozyjne VCI nawet na następnej zmianie.

Company Board of Member

Linia do mycia komponentów w jednej z fabryk BMW.

 

Środki konserwujące występują w formie olejowej o różnych bazach – jako oleje mineralne, rozpuszczalnikowe, w formie półpłynnych smarów, bądź w postaci wodnych roztworów. W zależności od zastosowania, czasu ochrony oraz warunków magazynowania, dobieramy odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne według TABELI.