+42 633 53 73

Case Study

Ochrona Antykorozyjna dla maszyn podczas wysyłek morskich

Czołowy amerykański producent ciężkich maszyn budowlanych i drogowych potrzebował zabezpieczenia antykorozyjnego dla maszyn transportowanych drogą morską z USA do Australii. Firma szukała produktu, który jest bezpieczny dla powierzchni lakierowanych, zapewniającego przy tym skuteczną ochronę dla surowych części maszyn, skrzynek elektrycznych oraz przewodów. Maszyny wymagały skutecznej ochrony antykorozyjnej zarówno podczas transportu morskiego, magazynowania i eksploatacji oraz przestojów na budowach.

ROZWIĄZANIE

ZERUST® Axxanol™ Spray-G dowiódł, że jest produktem zapewniającym skuteczną ochronę antykorozyjną nawet w skrajnych warunkach pogodowych. Łatwy do nanoszenia smar pozostawił na zabezpieczanej maszynie cienką, jednolitą warstwę hydrofobową, odporną na wymywanie. Warstwa smaru jest niewrażliwa na oddziaływanie nawet słonej, morskiej wody. Zastosowany smar antykorozyjny zapobiegł korozji atmosferycznej maszyny, która podróżowała na otwartej platformie statku.

Poniżej odkryte części maszyny, które w znacznym stopniu pokryły się rdzą. Celowo nie zostały one zakonwersowane w celu sprawdzenia efektywności środka.

Nanoszenie warstwy samaru w aerozolu Axxanol Spray-G

Ochrona komponentów dla przemysłu automotive

Firma z branży motoryzacyjnej borykała się z wieloma problemami korozji na detalach transportowanych drogą morską z Azji do Europy. Producent używał różnych olejów i środków konserwujących, które okazały się nieefektywne, a zarazem niebezpieczne dla środowiska i zdrowia pracowników. Firma potrzebowała innego rozwiązania, które będzie działać efektywnie i jednocześnie będzie bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego.

ROZWIĄZANIE

Międzynarodowy zespół inżynierów ZERUST®/EXCOR®, w oparciu o współpracę między poszczególnymi dostawcami, zarekomendował użycie oleju antykorozyjnego Axxanol™ 34CD oraz folii antykorozyjnej ZERUST®/EXCOR® Valeno podczas transportu i przechowywania stalowych komponentów. Po udanej próbie wysyłki z Chin do Niemiec, rozwiązanie antykorozyjne zostało pozytywnie zaaprobowane przez jednego z największych producentów samochodów w Europie.

1. Pokrycie detali olejem antykorozyjny ZERUST Axxanol™ 34CD ma za zadanie zabezpieczyć detale podczas wczesnych etapów magazynowania, pakowania, transportu i właściwego montażu u klienta.

2. Zapakowane detale powinny być wysuszone. Po odparowaniu rozpuszczalnika olej Axxanol™ 34CD pozostawia cienką, niewidoczną warstwę ochronną, która nie stanowi zagrożenia dla pracowników.

3. Części przed wysyłką są zapakowane w folię VCI ZERUST®/EXCOR®, która zapewnia ochronę antykorozyjną dla detali żelaznych lub nieżelaznych do 2 lat w agresywnych warunkach transportu morskiego.

Regeneracja skorodowanych części – minimalizacja strat

Wiodący producent części zamiennych odkrył, że ponad połowa części zinwentaryzowanych podzespołów stalowych ulega korozji w wyniku niewłaściwego opakowania i nieszczelności w dachu, przez którą do wnętrza magazynu dostała się woda. Firma naraziła się na duże koszty związane z utylizacją lub regeneracją uszkodzonych części.

ROZWIĄZANIE

Inżynierowie ZERUST®/EXCOR® zaproponowali środek do regeneracji i odrdzewienia skorodowanych części - ZERUST Axxaclean™ 2048. Środek oparty na łagodnych kwasach organicznych o delikatnym odczynie pH (podobnym do napoju gazowanego), jest jednocześnie bezpieczny dla użytkownika i biodegradowalny.

Próbne zastosowanie proponowanego środka dało zadowalające wyniki. Udało się nie tylko usunąć rdzę, ale jednocześnie usprawnić i przyspieszyć proces regeneracji skorodowanych części. Personel musiał jedynie zanurzyć części w przygotowanym odrdzewiaczu, poczekać i spłukać oczyszczony detal w wodzie dejonizowanej. Jednocześnie ZERUST Axxaclean™ 2048 pozostał obojętny dla powierzchni malowanych, lakierowanych oraz plastikowych. Dzięki działaniom podjętym przez pracowników ZERUST®/EXCOR® udało się zniwelować do minimum straty i rozwiązać problem skorodowanych części.

Poniżej stanowisko do czyszczenia części za pomocą ZERUST Axxaclean™ 2048

RAFINERIE

Instalacje rafineryjne, petrochemiczne i wydobywcze często narażone są na oddziaływanie agresywnego otoczenia przemysłowego i trudnych warunków pracy będących źródłem poważnych problemów eksploatacyjnych i problemów związanych z bezpieczeństwem.

Według tegorocznego sprawozdania, na podstawie danych sporządzonych przez NACE, roczny koszt korozji rafinerii przekroczy 12mld$ tylko w Stanach Zjednoczonych (dane NACE International).

 

KOSZTY MATERIALNE KOROZJI KOSZTY NIEMATERIALNE KOROZJI
Koszty robocizny i zarządzania, poniesione w związku z konserwacją i wymianą;
Koszt bieżących metod zapobiegania;
Koszt części zamiennych.
Koszty związane ze stratami produkcji podczas konserwacji/przestoju z powodu usterki;
Zagrożenie awarią zaworów i/lub rurociągów o dużym znaczeniu;
Potencjalne koszty usuwania szkód w środowisku;
Bezpieczeństwo pracowników.

 

STANDARDOWE PROGRAMY KONSERWACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH NAJCZĘŚCIEJ OBEJMUJĄ STANDARDOWE PROGRAMY CZYSZCZENIA I PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZAWIERAJĄ
Powłoki polimerowe
Ochronę katodową
Powłoki anodowe
Testy hydrostatyczne
Środki konserwujące, oleje, smary i inne płyny antykorozyjne
Inhibitory korozji w postaci proszków
Mycie
Odrdzewianie
Dezaktywację soli i neutralizację drobnoustrojów
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

ZERUST®/EXCOR® proponuje następujące rozwiązania, które mają na celu obniżenie kosztów konserwacji.

 1. Testy Hydrostatyczne
  Zastosowanie: próby ciśnieniowe, zamknięte systemy wody przeciwpożarowej.
  Produkty: ZERUST Axxavis HST-10
 2. Smary (smarowanie i ochrona antykorozyjna)
  Zastosowanie: łożyska, zawory, liny stalowe, kable, pokrycie 
  Produkty: Axxanol Z-MAXX, Axxanol Z-MAXX LV, Axxanol Spray-G
 3. Oleje (smarowanie i ochrona antykorozyjna)
  Zastosowanie: Części zamienne, liny stalowe (smarowanie i penetracja), zbiorniki, cysterny, profile zamknięte, sprzęt techniczny podczas eksploatacji. 
  Produkty: Axxanol 33, Axxanol 33CD, Axxanol 34CD, Axxanol 750, Axxanol 46-Bio
 4. Inne płyny
  Zastosowanie: Części zamienne, zabezpieczenie międzyoperacyjne, zamknięte systemy wody przeciwpożarowej.
  Produkty: Axxatec80c
 5. Mycie:
  Produkty: Axxawash NW-10
 6. Odrdzewianie
  Zastosowanie: Części zamienne, regeneracja, przygotowanie powierzchni pod malowanie, usuwanie rdzy z powierzchni ocynkowanych, czyszczenie wymienników ciepła.
  Produkty: Axxaclean 2048
 7. Dezaktywacja soli i neutralizacja drobnoustrojów
  Zastosowanie: Przygotowanie powierzchni, neutralizacja soli po procesie mycia, neutralizacja kwasów po procesie odrdzewiania.
  Produkty: Axxawash NW-10, Axxavis PX-05-AN, Axxavis PX-10-HRD

Rozwiązania ZERUST®/EXCOR®od ponad 30 lat zapewniają ochronę antykorozyjną dla wielu gałęzi przemysłu, w tym również dla przemysłu Oil & Gas. Rekomendowane gałęzie przemysłu dla produktów ZERUST®/EXCOR®:

Systemy rur i rurociągów
Obiekty mostowe i inżynieryjne
Statki i przemysł morski
Kopalnie i górnictwo
Zbiorniki i magazynowanie
Elektronika
Konstrukcje okrętowe
Urządzenia inżynieryjne
Elektrownie i elektrociepłownie
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje petrochemiczne
Platformy offshore

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Zawory, kołnierze, łączenia spawane

Śruby, nakrętki

Wymienniki ciepła

Kable i liny stalowe

Testy hydrostatyczne