+42 633 53 73

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Jako znana międzynarodowa firma staramy się stale kontrolować wszystkie istotne wymogi związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Produkty ZERUST®/EXCOR® posiadają aktualne karty charakterystyk zgodne z normami CLP/ REACH i OSHA i są dostępne dla naszych klientów w dowolnym języku.

Produkty ZERUST®/EXCOR® nie zawierają w swoim składzie substancji niebezpiecznych wymienionych w dyrektywach i rozporządzeniach:

  • RoHS
  • CONEG
  • Conflict Minerals
  • REACH Substances of Very High Concern (SVHC) Annex XIV and XVII

Listy substancji niebezpiecznych są przez nas monitorowane na bieżąco, dzięki czemu możemy dostarczać produkty wolne od szkodliwych substancji. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem email: excor@excor.pl

ŚRODKI BEZPIECZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA

Dbamy o to, żeby produkowane przez nas środki antykorozyjne nie były jedynie efektywne, ale także bezpieczne dla użytkowników i środowiska. Większość produktów antykorozyjnych ZERUST®/EXCOR® jest biodegradowalna i podlega recyklingowi. Wszystkie nasze środki konserwujące przed rdzą wydłużają trwałość materiału, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych metalowych części i ilość wytwarzanych podczas tego procesu odpadów. W rezultacie produkty ZERUST®/EXCOR® przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. Środki antykorozyjne ZERUST®/EXCOR® są doskonałym połączeniem skuteczności i bezpieczeństwa.

Zgodnie z kryteriami unijnego rozporządzenia CLP (Classification, Labelling and Packaging) numer 1272/2008 oraz normami Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów, produkty ZERUST® są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Produkty ZERUST® w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach nie są uznawane za materiały niebezpieczne według kryteriów CFR (Code of Federal Regulations) – nie są to materiały zapalne, żrące, reaktywne czy toksyczne. Produkty ZERUST® należy usuwać zgodnie z wytycznymi i regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

Nasze produkty redukują negatywny wpływu przemysłu na środowisko poprzez wydłużenie trwałości materiału, a co za tym idzie zmniejsza się wytwarzanie odpadów i zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych elementów metalowych.